Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 luty 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558106
  ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 luty 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy

 

ZARZDZENIE NR 17/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 03 luty 2015 roku

w sprawie przeduenia terminu zabudowy


Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11 ust.1 i art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami) zarzdza si c o nastpuje :


1 .


Gmina Miasta Braniewa wyraa zgod na przeduenie terminu zabudowy do dnia 31 grudnia 2017 roku nieruchomoci gruntowej , pooonej w Braniewie przy ul. Kociuszki oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/41 o powierzchni 364m2 w obrbie nr 3, majcej urzdzon w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowym w Braniewie ksig wieczyst KW Nr EL1B/00033803/9, ktrej uytkownikami  wieczystymi .                                                       .


2.Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 luty 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu zabudowy”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.02.2015, 14:28 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.