Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. 9 Maja - I Przetarg Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560430
  Ogłoszenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. 9 Maja - I Przetarg

O G O S Z E N I E  Nr  2/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24.04.2015r.

 

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  

 

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda  niej wyszczeglnionych nieruchomoci , pooonej w Braniewie przy ul. 9 Maja

Nr ewid.

dziaki

obrb nr

 

Ksiga wieczysta

Pow.

 dziaki

 /m2/

Cena budynku    z  pom. gospodarczymi

Warto dziaki

netto

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie    /z/  

Przeznaczenie

78/1

 

Obr. nr 2

EL1B/00016386/3

559

 

29.390,00

zaliczona na koszt  likwidacji budynkw

33.551,00

33.551,00

3.400,00

340,00

 

Dziaka pod zabudow  mieszkaniow  , pooone na dziace budynki przeznaczone do rozbirki, sprzeda  w drodze przetargu

 

1. Przetarg odbdzie si dnia  2.06.2015r. o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta  Braniewa /pokj nr 25/

2.Wadium naley wpaci do dnia 29.05.2015r.  na rachunek bankowy Urzdu nr 698313000900369 006200 00040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia.    Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3 -ch dni od dnia  rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5. Nabywca bdzie zobowizany dokona rozbirki budynku mieszkalnego i  budynkw gospodarczych pooonych na dziace.

6. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen sprzeday nieruchomoci jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

7. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

8.Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26  tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-27

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. 9 Maja - I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.04.2015, 14:26 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.