Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Wyniki przetargu z dnia 25.04.2014r. – Ogłoszenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Szkolnej – I Przetarg Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486152
  Wyniki przetargu z dnia 25.04.2014r. – Ogłoszenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Szkolnej – I Przetarg

 

Wyniki przetargu z dnia 25.04.2014r. – Ogoszenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie sprzeday nieruchomoci gruntowych przy ul. Szkolnej – I Przetarg

 

O G O S Z E N I E

 

 

Na podstawie 12 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U.Nr 207 poz. 2108- z pn.zm.)  informuj , e pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  , ogoszony na dzie 25.04.2014r. w Urzdzie Miasta Braniewa na  sprzeda nieruchomoci gruntowej  dziaki nr  25/1 w obrbie nr  9  ,  pooonej w  Braniewie  przy ul. Szkolnej ,  zakoczy si wynikiem negatywnym .   

Do przetargu nie  przystpi aden oferent.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-25

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wyniki przetargu z dnia 25.04.2014r. – Ogłoszenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Szkolnej – I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.04.2014, 07:05 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.