Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Plac Grunwaldu nr 4/2 - II Przetarg Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486146
  Ogłoszenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Plac Grunwaldu nr 4/2 - II Przetarg

OGOSZENIE NR 7/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27.08.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzeda niej wyszczeglnionych nieruchomoci lokalowych oraz oddanie w uytkowanie wieczyste gruntu

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

Nr ewid. dziaki

obrb nr

Pow. dziaki, udzia w dziace

Warto udziau w dziace

netto

Warto lokalu netto

/z/

Cena wywoawcza netto

/z/

Wadium

/z/

Postpienie

/z/

Przeznaczenie

ul.Plac Grunwaldu

4/2

EL1B/00018798/9

243/2

obr. nr 4

1124

udz. 15/100

11.430,00

174.090,00

185.520,00

20.000,00

1.860,00

Lokal o pow. 76,32m2 mieszkalny , grunt udzia oddanie w uytkowanie wieczyste

  1. Przetarg odbdzie si dnia01.10.2015r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/.
  2. Wadium naley wpaci do dnia 28.09.2015r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.
  3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).
  4. Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.
  5. Nabywca nieruchomoci winien wnie cen nabycia lokalu nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzdu.
  6. Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w wysokoci 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej moe by aktualizowana zgodnie z obowizujcymi przepisami.
  7. Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.
  8. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.
  9. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut. Urzdu, tel. 55-6440110 lub 55-6440112.
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Plac Grunwaldu nr 4/2 - II Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.08.2015, 12:22 CEST
31.08.2015, 12:12 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.