Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539406
  ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych

ZARZDZENIE  NR   113/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia  17 czerwca  2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca  2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu .

 

Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35  ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje : 

              

  1.

 

W  wykazie do  Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca  2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu  , wiersz  pierwszy kolumna pierwsza zwrot "EL1B/00016386/3" zstpuje si zwrotem "EL1B/00016383/3" .

 

  2.

 

Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu  pozostaj bez zmian .

  3.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od dnia  4 marca  2015r.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk18.06.2015, 12:20 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk18.06.2015, 10:12 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.