Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558016
  ZARZĄDZENIE NR 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu

 ZARZDZENIE NR 10/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 19 stycznia 2015 roku


w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z pn. zm.) zarzdzam co nastpuje:


1


Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze przetargu stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.


2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


lp.zacznik:
1załącznik do zarządzenia 10_2015.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Dariusz Matczukdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 10/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.01.2015, 15:17 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.