Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539242
  ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 

 ZARZDZENIE  NR 76/2015

 Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 29 kwietnia  2015 roku

 

 

w  sprawie nie wykonania  prawa pierwokupu nieruchomoci

 

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 110 ust.2 i art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami)  zarzdza si  co nastpuje:

 

  1

 

Gmina Miasta Braniewa nie wykona prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomoci gruntowych pooonych w Braniewie przy ul. Sikorskiego oznaczonych numerem ewidencyjnym  1/17 o powierzchni 0,0733ha i nr 1/18 o powierzchni 0,0882ha oraz udziau 684/10000 czci w dziace nr 1/26 o powierzchni 0,4165ha w obrbie 12 , dla ktrych Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon numerem EL1B/00038359/6, w odniesieniu do ktrych zostaa sporzdzona warunkowa umowa sprzeday prawa wasnoci  gruntu z dnia 08-04-2015r. w Kancelarii Notarialnej w  Elblgu pod numerem Repertorium  A numer  2742/2015 .                                                   

 

  2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk30.04.2015, 13:14 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.