Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie NR 238/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486204
  Zarządzenie NR 238/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

Zarzdzenie NR 238/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 31 grudnia 2015 r .

w sprawie sprzeday nieruchomoci w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkownika wieczystego.Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t. j.: Dz.U z 2015 roku , poz.1515), art. 11 ust.1 i art.32 ust.1, art.35 oraz art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1774) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XIV/64/15 z dnia 2 wrzenia 2015 r (Dz.Urz.z 2015 r poz.3466) zarzdzam co nastpuje:


1.


Postanawia si sprzeda w drodze bezprzetargowej, na rzecz uytkownika wieczystego nieruchomo gruntow , zabudowan budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, pooon w Braniewie w obrbie nr 3, przy ul. Botnej:

Nr KW

Nr dziaki

Pow.(ha)

Cena nalena za sprzeda

Wysoko bonifikaty od ceny nalenej za sprzeda

EL1B/00038946/8

300/6

0,0787

5.802,00

80%


2.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2016-01-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie NR 238/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.01.2016, 07:58 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.