Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.03.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – III Przetarg Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505102
  OGŁOSZENIE Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.03.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – III Przetarg

OGOSZENIE  Nr 1/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.03.2015r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza.

 

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda  niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych

Pooenie dziaki

Ksiga wieczysta

obrb nr

Nr ewid.

dziaki

 

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Cena wywoawcza

netto

 /z/

Wadium

    /z/

Postpienie  /z/  

Przeznaczenie

Krlewiecka

EL1B/00005019/1

Obr. nr 1

16/10

 

3439

 

515.850,00

52.000,00

5.160,00

 

Dziaka  pod zabudow  usugowo-gospodarcz,  sprzeda  w drodze przetargu

 

1.     Przetarg odbdzie si dnia 27.05.2015 r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

2.     Wadium naley wpaci do dnia 25.05.2015r.  na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.     Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.     Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5.     Nabywca nieruchomoci winien wnie cen sprzeday nieruchomoci jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej. Do ceny nieruchomoci doliczony bdzie podatek VAT w wysokoci obowizujcej w dniu jej wnoszenia.

6.     Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

7.     Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25.03.2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Królewieckiej – III Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.03.2015, 13:51 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.