Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480748
  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

 

Zarzdzenie Nr 101/2008

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2008r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie .Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


Przedkada si Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacj o przebiegu wykonania planu finansowego za I procze 2008 roku:

  1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia

  2. Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszego zarzdzenia.


2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta- Biblioteka.pdf
2Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta - BCK.pdf
3Informacja o przebiegu wykonan. za I półrocze 2008 r.Biblioteka.pdf
4Informacja o przebiegu wyk. planu fin.za I połr.2008-BCK.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.08.2008, 23:16 CESTwprowadzenie informacji - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.