Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505803
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

 

Zarzdzenie Nr 54/2011

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 23 marca 2011r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2010 rokNa podstawie art.267 ust. 1 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 , poz.1240 z p. zm.) w zwizku z art.121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241 p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za 2010 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.


2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  2. Sprawozdanie podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010r str tytułowa.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżetu Miasta Braniewa i jego zmiany.pdf
4II Dane ogólne o wykonaniu budżetu 2010r.pdf
5III Dochody miasta 2010.pdf
6IV Wydatki miasta 2010.pdf
7V. Wydatki niewygasające z 2010.pdf
8VI. Zadania zlecone 2010.pdf
9VII Nadwyżka Deficyt 2010.pdf
10VIII. Zobowiązania finansowe miasta 2010.pdf
11IX.PLani wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2010r. przychodów i wydatków.pdf
12X Dochody własne jednostek budżetowych 2010.pdf
13XI. Inwestycje i remonty 2010.pdf
14XII Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2010.pdf
15XIII.Dotacje dla placówek oświatowych 2010.pdf
16XIV. Dotacje z jst 2010.pdf
17XV. Informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach 2010.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.05.2011, 10:37 CESTwprowadzenie informacji - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.