Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2011r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480731
  Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2011r.

 

Zarzdzenie Nr 134/2011

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 18 sierpnia 2011r.


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2011r.


 

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 z 2009r., poz.1240) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2011 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2011 roku przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2011r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie .


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie informacji o przebiegu wykonania z wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2011r.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2011.pdf
4III.Wydatki budżetu miasta.pdf
5IV. Nadwyżka, deficyt budżetu.pdf
6V. Zobowiązania finansowe Miasta Braniewa na 30.06.2011..pdf
7VI.Inwestycje i remonty za I półrocze 2011r.pdf
8VII. Zadania zlecone.za I pólrocze 2011 rok.pdf
9VIII. Dochody własne jednostek budżetowych 2011.pdf
10IX.. Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2011.pdf
11X.Dotacje dla placówek oświatowych 2011.pdf
12XI. Dotacje z jst 2011.pdf
13XII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.pdf
14XIII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-30.06.2011.pdf
15XIV.Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.pdf
16XV.Wydatki niewygasające.pdf
17XVI. Wnioski dotczące przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r..pdf
18załącznik nr 1 do sprawozdania.pdf
19załącznik nr 1a do sprawozdania.pdf
20załączniki nr 1 od b do i do sprawozdania.pdf
21załącznik nr 2 do sprawozdania.pdf
22załącznik nr 2a do sprawozdania.pdf
23załączniki nr 2 od b do i do sprawozdania.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18.08.2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2011r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk01.09.2011, 13:49 CESTwprowadzenie załączników do sprawozdania
Anna Kroczyk01.09.2011, 12:19 CESTWprowadzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2011r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.