Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2010r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480767
  Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2010r.

 

Zarzdzenie Nr 52/2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 28 kwietnia 2010r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2010r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2010 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W I kwartale 2010 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.Burmistrz

Henryk Mroziskilp.zacznik:
1zal 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2010r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.05.2010, 13:10 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 52/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2010r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.