Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539232
  Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok.

 

Zarzdzenie Nr 54/2012

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 marca 2012 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta Braniewa za 2011 rok.Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 , poz.1240 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta Braniewa za 2011 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania z godnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.

  2. Sprawozdania podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r..pdf
2Spis treści .pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2011.pdf
4II Dane ogólne o wykonaniu budżetu 2011r.pdf
5III Dochody budżetu miasta .pdf
6IV Wydatki budżetu miasta 2011.pdf
7V. Zadania zlecone 2011 rok.pdf
8VI. Nadwyżka Deficyt 2011.pdf
9VII. Zobowiązania finansowe miasta 2011.pdf
10VIII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-za .2011.pdf
11IX.Wykaz jed.oświatowych - dochody własne 2011.pdf
12X. Inwestycje i remonty 2011r.pdf
13XI Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2011.pdf
14XII.Dotacje dla placówek oświatowych 2011.pdf
15XIII. Dotacje z jst 2011.pdf
16XIV.Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.pdf
17XV. Informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach 2011.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.04.2012, 10:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.