Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480734
  Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013r.

 

Zarzdzenie Nr 63/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 07 maja 2014 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2013r.

 

Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: DZ.U.  z 2013, poz.885 z p. zm) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza  co nastpuje:

 

1

 

1. Podaje si  do publicznej wiadomoci:

1) Wykonanie budetu miasta za 2013 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) Kwota wykorzystanych rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3  ustawy o finansach publicznych – 0,00 z

3)  Zobowizania Miasta Braniewa na dzie 31.12.2013r. wyniosy ogem – 18 012 012,85 z

w tym:

a)    z tytuu obligacji komunalnych – 15 200 000,00 z

b)    z tytuu zobowiza wymagalnych – 2 812 012,85 z

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz kwoty dotacji dzielonych innym jednostkom samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 2 do zarzdzenia.

5)  Porcze i gwarancji w 2013 roku nie udzielono.

6) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym w zakresie podatkw lub opat  udzielono ulg, odrocze, umorze lub rozoono spat na raty w kwocie przewyszajcej cznie 500 z stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia.

7) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym udzielono pomocy publicznej zgodnie  z zacznikiem nr 4 do zarzdzenia.

 

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za 2013 rok.doc
2Zał. nr 2 dotacje z jst za 2013.doc
3Zał. nr 3 Wykaz umorzeń, odroczeń i rat za 2013.doc
4zał. nr 4 pomoc publiczna za 2013 r.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk08.05.2014, 13:36 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.