Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012r. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558131
  Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012r.

 

Zarzdzenie Nr 71/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 10 maja 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2012r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1241 z p. zm) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

1. Podaje si do publicznej wiadomoci:

1) Wykonanie budetu miasta za 2012 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) Kwota wykorzystanych rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 1 205 645,16 z

3) Zobowizania Miasta Braniewa na dzie 31.12.2012r. wyniosy ogem – 21 194 242,41 z w tym:

a) z tytuu obligacji komunalnych – 18 720 000,00 z

b) z tytuu zobowiza wymagalnych – 2 474 242,41 z

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz kwoty dotacji dzielonych innym jednostkom samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 2 do zarzdzenia.

5) Porcze i gwarancji w 2012 roku nie udzielono.

6) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym w zakresie podatkw lub opat udzielono ulg, odrocze, umorze lub rozoono spat na raty w kwocie przewyszajcej cznie 500 z stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia.

7) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym udzielono pomocy publicznej zgodnie z zacznikiem nr 4 do zarzdzenia.


2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za 2012 rok.pdf
2Zał. nr 2 dotacje z jst za 2012.pdf
3Zał. nr 3 Wykaz umorzeń, odroczeń i rat za 2012.pdf
4zał. nr 4 pomoc publiczna za 2012r.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk15.05.2013, 09:16 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.