Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2013roku Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560464
  Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2013roku

 

Zarzdzenie Nr 68/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2013roku


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1241, z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

1. Podaje si do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2013 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W I kwartale 2013 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych, o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 postanawia si opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za I kw. 2013 rok.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2013roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.05.2013, 07:48 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.