Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480713
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r

 

Zarzdzenie Nr 100/2008

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 sierpnia 2008r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2008rNa podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedkada si informacj o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2008 roku Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.


2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1spis tresci.pdf
2zal 1.pdf
3zal 2.pdf
4zal 3.pdf
5zal 4.pdf
6zal 5.pdf
7zal 6.pdf
8zal 6a.pdf
9zal 7.pdf
10zal 8.pdf
11zal 9.pdf
12zal 10.pdf
13zal 11.pdf
14zal 12.pdf
15zal 13a-13h.pdf
16zal 14a-14i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.08.2008, 23:13 CESTwprowadzenie informacji - Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.