Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 187/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2011roku Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539324
  Zarządzenie Nr 187/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2011roku

 

Zarzdzenie Nr 187/2011
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 24 padziernika 2011r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2011roku


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241, z p.zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Podaje si do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2011 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W III kwartale 2011 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 postanawia si opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za IIIkw. 2011 rok.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 187/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2011roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.11.2011, 23:47 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.