Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480754
  Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011r.

 

Zarzdzenie Nr 81/2012
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 15 maja 2012 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2011r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241 z p. zm) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


1. Podaje si do publicznej wiadomoci:

1) Wykonanie budetu miasta za 2011 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) Kwota wykorzystanych rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 3 280 996,98 z

3) Zobowizania Miasta Braniewa na dzie 31.12.2011r. wyniosy ogem – 22 794 958,42 z

w tym:

  1. z tytuu kredytw i poyczek – 300 000,00 z

  2. z tytuu obligacji komunalnych – 20 320 000,00 z

  3. z tytuu zobowiza wymagalnych – 2 174 958,42 z

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz kwoty dotacji dzielonych innym jednostkom samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 2 do zarzdzenia.

5) Porcze i gwarancji w 2011 roku nie udzielono.

6) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym w zakresie podatkw lub opat udzielono ulg, odrocze, umorze lub rozoono spat na raty w kwocie przewyszajcej cznie 500 z stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia.

7) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym udzielono pomocy publicznej zgodnie z zacznikiem nr 4 do zarzdzenia.

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Zal_1.pdf
2Zal_2.pdf
3Zal_3.pdf
4Zal_4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2011r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.06.2012, 12:55 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.