Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 sierpnia 2012r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2012r. Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505910
  Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 sierpnia 2012r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2012r.

 

Zarzdzenie Nr 135/2012

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 13 sierpnia 2012r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2012r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

1) Informacj o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2012 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) W II kwartale 2012 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.


 
Wytworzya: Iwona Kilarska

Skarbnik Miasta

14.08.2012r.lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za II kw. 2012 rok.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 sierpnia 2012r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2012r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.08.2012, 08:21 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.