Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2014roku Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505865
  Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2014roku

Zarzdzenie Nr 57/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 28 kwietnia  2014 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomoci  kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2014roku

 

Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity: DZ.U.  z 2013r, poz.885, z p.zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza  co nastpuje:

 

1

 

1. Podaje si  do publicznej wiadomoci:

1)    Informacj o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2014 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2)    Wykaz udzielonych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych przedstawia zacznik nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

 

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie  z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogosze  Urzdu Miasta Braniewa .lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za I kw. 2014 rok.doc
2Zał. nr 2 umorzenia art.60 opłaty skarbowej za I kw 2014.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2014roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.05.2014, 09:51 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.