Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2009r Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480775
  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2009r

Zarzdzenie Nr 41/2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 16 marca 2010r.

 

 

w sprawie  przedstawienia Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz  Braniewskiego Centrum Kultury za 2009r

 

 

Na podstawie art.199 ust. 1pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych  ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.) w zwizku z  art. 121 ust..3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r  Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych          ( Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz. 1241)

 

Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

 

1

 

Przedstawia si  Radzie Miejskiej w Braniewie  sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie  za 2009r w brzmieniu zacznikw do niniejszego  zarzdzenia.

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 lp.zacznik:
1sprawozdanie Biblioteki Miejskiej.pdf
2sprawozdanie BCK.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2009r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.03.2010, 10:29 CETwprowadzenie informacji - -Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2009r

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.