Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558013
  Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok.

 

Zarzdzenie Nr 54/2012
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 21 marca 2012 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta Braniewa za 2011 rok.Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 , poz.1240 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta Braniewa za 2011 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania z godnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.

  2. Sprawozdania podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r..pdf
2Spis treści .pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2011.pdf
4II Dane ogólne o wykonaniu budżetu 2011r.pdf
5III Dochody budżetu miasta .pdf
6IV Wydatki budżetu miasta 2011.pdf
7V. Zadania zlecone 2011 rok.pdf
8VI. Nadwyżka Deficyt 2011.pdf
9VII. Zobowiązania finansowe miasta 2011.pdf
10VIII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-za .2011.pdf
11IX.Wykaz jed.oświatowych - dochody własne 2011.pdf
12X. Inwestycje i remonty 2011r.pdf
13XI Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2011.pdf
14XII.Dotacje dla placówek oświatowych 2011.pdf
15XIII. Dotacje z jst 2011.pdf
16XIV.Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.pdf
17XV. Informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach 2011.pdf
18załącznik nr 1.pdf
19załącznik nr 1a.pdf
20załącznik nr 1b.pdf
21załącznik nr 1c.pdf
22załącznik nr 1d.pdf
23załącznik nr 1e.pdf
24załącznik nr 1f.pdf
25załącznik nr 1g.pdf
26załącznik nr 1h.pdf
27załącznik nr 1i.pdf
28załącznik nr 2.pdf
29załącznik nr 2a.pdf
30załącznik nr 2b.pdf
31załącznik nr 2c.pdf
32załącznik nr 2d.pdf
33załącznik nr 2e.pdf
34załącznik nr 2f.pdf
35załącznik nr 2g.pdf
36załącznik nr 2h.pdf
37załącznik nr 2i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2011 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.04.2012, 10:27 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.