Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012 r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480703
  Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012 r.

 

Zarzdzenie Nr 77/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 22 maja 2013 rokuw sprawie zmiany Zarzdzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2012 r.


Na podstawie art. 37 ust. 1 , pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z p. zm. ) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje :

1  1. W zaczniku Nr 3 do Zarzdzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2012 r. dokonuje si nastpujcych zmian :

    1) W tabeli ,, Odroczenia '' dodaje si pozycje 16 , 17 , 18 , 19 o nastpujcej treci :Lp.

Imi i nazwisko lub nazwa ( firma )

Miejsce zamieszkania lub siedziby ( miejscowo )

Rodzaj podatku

Naleno gwna za okres

( m-c - rok )

Odsetki za zwok

Termin odroczenia

( do dnia )

16

Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych sp. z o.o.

Braniewo

podatek od nieruchomoci

16.320,00

( raty 6 – 8 )

0,00

30.09.2012 r.

17

Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych sp. z o.o.

Braniewo

podatek od nieruchomoci

16.320,00

( raty 6 – 8 )

0,00

15.12.2013 r.

18

Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych sp. z o.o.

Braniewo

podatek od nieruchomoci

10.880,00

( raty 10 – 12 )

0,00

27.12.2013 r.

19

Przedsibiorstwo Robt Drogowo Mostowych sp. z o.o.

Braniewo

podatek od nieruchomoci

27.200,00

( raty 6 – 12 )

0,00

31.03.2013 r.

2Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania .

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2012 r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
24.05.2013, 07:49 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.