Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480776
  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

Zarzdzenie Nr 40/2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 16 marca 2010r.

 

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2009 rok

 

 

Na podstawie  art.199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.)w zwizku z  art.121 ust. 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych  ( DZ.U. Nr 157 z 2009r., poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1

 

Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za  2009 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

 

2

 

1.       Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

2.       Sprawozdanie podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.lp.zacznik:
1Strona tytułowa.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżet i jego zmiany - 2009r..pdf
4II Dane ogólne o wykonaniu budżetu 2009r.pdf
5III Dochody miasta 2009.pdf
6IV Wydatki miasta 2009.pdf
7V. Wydatki niewygasające 2009.pdf
8VI Zadania zlecone.pdf
9VII Nadwyżka Deficyt 2009.pdf
10VIII. Zobowiazania finansowe miasta 2009.pdf
11IX Zakład budżetowy.pdf
12X Dochody własne jednostek budżetowych 2009.pdf
13XI GFOSiGW 2009.pdf
14XII. Inwestycje i remonty 2009.pdf
15XIII Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2009.pdf
16XIV Dotacje dla placówek oświatowych 2009.pdf
17XV Dotacje z jst 2009.pdf
18XVI Informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach 2009.pdf
19zal 1 - 1i.pdf
20zal 2 - 2i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.03.2010, 10:30 CETdodanie treści zarządzenia
26.03.2010, 10:27 CETwprowadzenie informacji - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.