Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480769
  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r.

 

Zarzdzenie Nr 26/2007

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 14 marca 2007r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu miasta za 2006rNa podstawie art.199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:1


Przedkada si sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za 2006 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.
2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  2. Sprawozdanie podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r..pdf
2zał. nr 1 dochody 31.12. 2006r..pdf
3Zał. nr 2 wydatki 31.12.2006r..pdf
4Zał. nr 3 -zadania zlecone - 31.12 2006r..pdf
5Zał. nr 4 nadwyzka, deficyt.pdf
6Zał. nr 5 GFOSiGW.pdf
7Zał. nr 6 inwestycje i remonty - 2006.pdf
8Zał. nr 7 informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.03.2007, 08:34 CETwprowadzenie informacji - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.