Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558075
  Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r.

 

Zarzdzenie Nr 131/2012
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 10 sierpnia 2012r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2012r.Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 z 2009r., poz.1240) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2012 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si informacj o przebiegu wykonania budetu Miasta Braniewa za I procze 2012 roku przedstawi najpniej do 31 sierpnia 2012r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie .


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.

lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie informacji o przebiegu wykonania z wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r .pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2012.pdf
4II. Dochody budżetu miasta.pdf
5III.Wydatki budżetu miasta.pdf
6IV. Nadwyżka, deficyt budżetu.pdf
7V. Zobowiązania finansowe Miasta Braniewa na 30.06.2012.pdf
8Vi.Wydatki inwetycyjne I pół 2012.pdf
9VII. Zadania zlecone.za I pólrocze 2012 rok.pdf
10VIII. Dochody własne jednostek budżetowych 2012.pdf
11IX.. Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2012.pdf
12X.Dotacje dla placówek oświatowych 2012.pdf
13XI. Dotacje z jst 2012.pdf
14XII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.pdf
15XIII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-30.06.2012.pdf
16XIV.Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej 2012.pdf
17XV. Wnioski dotczące przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r.pdf
18zal. 1.pdf
19zal. 1a.pdf
20zal. 1b.pdf
21zal. 1c.pdf
22zal. 1d.pdf
23zal. 1e.pdf
24zal. 1f.pdf
25zal. 1g.pdf
26zal. 1h.pdf
27zal. 1i.pdf
28zal. 2.pdf
29zal. 2a.pdf
30zal. 2b.pdf
31zal. 2c.pdf
32zal. 2d.pdf
33zal. 2e.pdf
34zal. 2f.pdf
35zal. 2g.pdf
36zal. 2h.pdf
37zal. 2i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 131/2012 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.11.2012, 22:36 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.