Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009r Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505869
  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009r

 

Zarzdzenie Nr 103/2009

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 sierpnia 2009r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budetu miasta Braniewa za I procze 2009rNa podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedkada si informacj o przebiegu wykonania budetu miasta za I procze 2009 roku Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.


2


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009r.pdf
2Spis treści.pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2009.pdf
4II. Ogólne dane o przebiegu wykonania budżetu za I pół 2009.pdf
5III. Dochody budżetu miasta.pdf
6IV.Wydatki budżetu miasta.pdf
7V. Nadwyżka, deficyt budżetu.pdf
8VI. Informacja o zobowiązaniach gminy na 30.06.2009r..pdf
9VII. Inwestycje i remonty.pdf
10VIII. Zadania zlecone.pdf
11IX. Dochody własne jednostek budżetowych.pdf
12X. Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2009.pdf
13XI.Dotacje dla placówek oświatowych 2009.pdf
14XII. Dotacje z jst 2009.pdf
15XIII.GFOŚiGW.pdf
16XIV.Plan i wykonanie przychodów i wydatkówzakładu budżetowego.pdf
17XV. Wnioski dotczące przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009r..pdf
18zal 1.pdf
19zal 1a.pdf
20zal 1b.pdf
21zal 1c.pdf
22zal 1d.pdf
23zal 1e.pdf
24zal 1f.pdf
25zal 1g.pdf
26zal 1h.pdf
27zal 1i.pdf
28zal 2.pdf
29zal 2a.pdf
30zal 2b.pdf
31zal 2c.pdf
32zal 2d.pdf
33zal 2e.pdf
34zal 2f.pdf
35zal 2g.pdf
36zal 2h.pdf
37zal 2i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.09.2009, 09:26 CESTwprowadzenie informacji - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009r

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.