Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2010r. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539163
  Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2010r.

 

Zarzdzenie Nr 119/2010
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 padziernika 2010r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji
o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2010r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za III kwarta 2010 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W III kwartale 2010 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Burmistrz

Henryk Mroziski


 

Zacznik Nr 1

do Zarzdzenia Nr 119 /2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dni20 . 10.2010r.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDETU
MIASTA BRANIEWA ZA III KWARTA 2010 ROKU.


( w zotych )

Lp.

Wyszczeglnienie

Plan na 2010r.

Wykonanie na 31.09.2010r.

%

I

Dochody ogem

53 599 382,64

36 570 082,21

68,23

1.

Dochody biece

39 226 045,18

30 498 620,85

77,75

2.

Dochody majtkowe

14 373 337,46

6 071 461,36

42,24

II

Wydatki ogem

w tym:

65 921 713,88

35 259 167,26

53,49

1

Wydatki biece

40 413 430,58

27 484 185,93

68,01

2

Wydatki majtkowe

25 508 283,30

7 774 981,33

30,48

III

Nadwyka/ Deficyt

- 12 322 331,24

+1 310 914,95

--

IV

Przychody

w tym:

12 932 331,24

0,00

0,00

1

kredyt

0,00

0,00

0,00

2

obligacje

w tym:

12 932 331,24

0,00

0,00

2.2

obligacje na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

10 738 657,64

0,00

0,00

3

nadwyka z lat ubiegych

0,00

0,00

0,00

V

Rozchody w tym:

610 000,00

457 500,00

75,00

1

raty kredytw

610 000,00

457 500,00

75,00

2

spata poyczki

0,00

0,00

0,00drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2010r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.10.2010, 08:31 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 119/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2010r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.