Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558109
  Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014

Zarzdzenie Nr 53/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 25 marca 2015 r.

 

 

w sprawie  sprawozdania rocznego z  wykonania budetu Miasta Braniewa za 2014 rok.

 

 

Na podstawie  art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych  (t.j. DZ.U. z 2013 , poz.885 z p. zm.)  Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1

 

Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2014 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania z godnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia .

 

2

 

1.             Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.

2.             Sprawozdania podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.lp.zacznik:
1Strona tytułowa i spis treści.pdf
2I.Budżet Miasta plan i zmiany.pdf
3II.Ogólne dane o wykonaniu budżetu.pdf
4III.Dochody budżetu.pdf
5IV.Wydatki budżetu.pdf
6V.Zadania zlecone.pdf
7VI.Nadwyżka-Deficyt.pdf
8VII.Zobowiązania finansowe miasta.pdf
9VIII.Zakłady budżetowe.pdf
10IX.Budżetowe jednostki oświatowe.pdf
11X.Inwestycje i remonty.pdf
12XI.Zadania własne gminy zlecane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.pdf
13XII.Dotacje dla placówek niepublicznych systemu oświaty.pdf
14XIII.Dotacje otrzymane i udzielone z budżetów jst.pdf
15XIV.Informacja o stanie zaległości w podatkach i opłatach.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Piotr Piątkiewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.04.2015, 08:15 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.