Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2010r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480709
  Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2010r.

 

Zarzdzenie Nr 89/2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 26 lipca 2010r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2010r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2010 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W II kwartale 2010 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
Burmistrz

Henryk Mroziski

 

 

 

Zacznik Nr 1

do Zarzdzenia Nr 89/2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 26. 07.2010r.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDETU

MIASTA BRANIEWA ZA II KWARTA 2010 ROKU.


( w zotych )


Lp.

Wyszczeglnienie


Plan na 2010r.

Wykonanie na 30.06.2010r.


%

I

Dochody ogem

53 586 494,17

22 598 394,11

42,17

1.

Dochody biece

38 791 376,18

20 972 689,54

54,07

2.

Dochody majtkowe

14 795 117,99

1 625 704,57

10,99

II

Wydatki ogem

w tym:

65 908 825,41

20 739 170,95

31,36

1

Wydatki biece

39 765 617,18

18 800 433,23

47,28

2

Wydatki majtkowe

26 143 208,23

1 938 737,72

7,42

III

Nadwyka/ Deficyt

- 12 322 331,24

--

IV

Przychody

w tym:

12 932 331,24

0,00

0,00

1

kredyt

0,00

0,00

0,00

2

obligacje

w tym:

12 932 331,24

0,00

0,00

2.2

obligacje na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

10 738 657,64

0,00

0,00

3

nadwyka z lat ubiegych

0,00

0,00

0,00

V

Rozchody w tym:

610 000,00

305 000,00

50,00

1

raty kredytw

610 000,00

305 000,00

50,00

2

spata poyczki

0,00

0,00

0,00drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2010r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.08.2010, 10:19 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 89/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2010r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.