Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 93 /2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480761
  Zarządzenie Nr 93 /2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010r.

 

Zarzdzenie Nr 93 /2011

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 23 maja 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2010r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241 z p. zm) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


1. Podaje si do publicznej wiadomoci:

1) Wykonanie budetu miasta za 2010 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) Kwota wykorzystanych rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 10 984 334,60 z

3) Zobowizania Miasta Braniewa na dzie 31.12.2010r. wyniosy ogem – 18 781 527,70 z

w tym:

  1. z tytuu kredytw i poyczek – 910 000,00 z

  2. z tytuu obligacji komunalnych – 16 100 000,00 z

  3. z tytuu zobowiza wymagalnych – 1 771 527,70 z

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz kwoty dotacji dzielonych innym jednostkom samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 2 do zarzdzenia.

5) Porcze i gwarancji w 2010 roku nie udzielono.

6) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym w zakresie podatkw lub opat udzielono ulg, odrocze, umorze lub rozoono spat na raty w kwocie przewyszajcej cznie 500 z stanowi zacznik nr 3 do zarzdzenia.

7) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym udzielono pomocy publicznej zgodnie z zacznikiem nr 4 do zarzdzenia.

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 93 /2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.12.2012, 11:54 CETwymiana załącznika nr 3
17.06.2011, 08:46 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 93 /2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2010r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.