Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480768
  Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009r.

 

Zarzdzenie Nr 56 /2010

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 06 maja 2010 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomoci rocznej informacji za 2009r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

1) Wykonanie budetu miasta za 2009 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

2) Kwota wykorzystanych rodkw , o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 412 464,47 z

3) Zobowizania Miasta Braniewa na dzie 31.12.2009r. wyniosy ogem – 9 367 665,94 z

w tym:

 1. z tytuu kredytw i poyczek – 1 520 000,00 z

 2. z tytuu obligacji komunalnych – 6 380 000,00 z

 3. z tytuu zobowiza wymagalnych – 1 467 665,94 z

4) Kwoty dotacji otrzymanych z budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz kwoty dotacji dzielonych innym jednostkom samorzdu terytorialnego:

a) dotacje otrzymane – 379 778,00 z:

 • Powiat Braniewski - 180 000,00 z

 • Gmina Braniewo – 156 800,00 z

 • Gmina Poskinia – 24 108,00 z

 • Gmina Frombork – 10 332,00 z

 • Gmina Mynary – 3 444,00 z

 • Wojewdztwo Warmisko – Mazurskie – 2 928,00 z

b) dotacje udzielone –710 047,16 z:

 • Powiat Braniewski – 679 052,70 z

 • Wojewdztwo Warmisko – Mazurskie – 30 994,46 z

5) Porcze i gwarancji w 2009 roku nie udzielono.


6) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym w zakresie podatkw lub opat udzielono ulg, odrocze, umorze lub rozoono spat na raty w kwocie przewyszajcej cznie 500 z stanowi zacznik nr 2 do zarzdzenia.

7) Wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym udzielono pomocy publicznej zgodnie z zacznikiem nr 3 do zarzdzenia.

2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.05.2010, 13:07 CESTwprowadzenie informacji - Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.