Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2006r Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480702
  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2006r

 

Zarzdzenie Nr 27/2007

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 14 marca 2007r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie oraz Braniewskiego Centrum Kultury za 2006rNa podstawie art.199 ust. 1pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r., poz.2104 z p. zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


Przedkada si Radzie Miejskiej w Braniewie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006r:

  1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia

  2. Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

  3. Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszego zarzdzenia.

2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

  2. Sprawozdanie podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1zał nr 1- sprawozdanie zwykonania planu finansowego Biblioteki.pdf
2zał nr 2- sprawozdanie zwykonania planu finansowego MOK.pdf
3zał nr 3- sprawozdanie zwykonania planu finansowego BCK.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2006r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.03.2007, 08:36 CETwprowadzenie informacji - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki, MOK oraz BCK za 2006r

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.