Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Kwartalna informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015r. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480744
  Kwartalna informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015r.

 

Zarzdzenie Nr 79/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 30 kwietnia 2015rw sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2015r.Na podstawie art. 37 ust.1 , pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. , poz. 885 z p.zm. ) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje :

11. Poda do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za I kwarta 2015 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia .

  2. W I kwartale 2015 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych .

2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1 , pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa .

3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1załącznik Nr 1.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Piotr Piątkiewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Kwartalna informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.05.2015, 07:46 CEST
Anna Kroczyk05.05.2015, 07:45 CESTuzupełnienie informacji
Anna Kroczyk04.05.2015, 09:59 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.