Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Sprawozdania roczne i półroczne z wykonania budżetu > Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2012 rok. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539246
  Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2013 rok.
  Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2014r.

  Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2012 rok.

 

Zarzdzenie Nr 42/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 18 marca 2013 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2012 rok.Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 , poz.1240 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

1


Przedstawia si sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Braniewa za 2012 rok Radzie Miejskiej w Braniewie i przesya Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania z godnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2


  1. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania.

  2. Sprawozdania podlega ogoszeniu w sposb przewidziany dla przepisw prawa miejscowego.
lp.zacznik:
1Zał.nr 1 do Zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012r str tytułowa.pdf
2Spis treści .pdf
3I.Budżet miasta i jego zmiany - 2012.pdf
4II Dane ogólne o wykonaniu budżetu 2012r.pdf
5III Dochody budżetu miasta .pdf
6IV Wydatki budżetu miasta 2012.pdf
7V. Zadania zlecone 2012 rok.pdf
8VI. Nadwyżka Deficyt 2012.pdf
9VII. Zobowiązania finansowe miasta 2012.pdf
10VIII.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-za .2012.pdf
11IX.Wykaz jed.oświatowych - dochody własne 2012.pdf
12X. Inwestycje i remonty 2012.pdf
13XI. Zadania własne zlecone pomiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2012.pdf
14XII.Dotacje dla placówek oświatowych 2012.pdf
15XIII. Dotacje z jst 2012.pdf
16XIV.Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.pdf
17XV. Informacja o stanie zaległosci w podatkach i opłatach 2012.pdf
18zal.1.pdf
19zal.1a.pdf
20zal.1b.pdf
21zal.1c.pdf
22zal.1d.pdf
23zal.1e.pdf
24zal.1f.pdf
25zal.1g.pdf
26zal.1h.pdf
27zal.1i.pdf
28zal.2.pdf
29zal.2a.pdf
30zal.2b.pdf
31zal.2c.pdf
32zal.2d.pdf
33zal.2e.pdf
34zal.2f.pdf
35zal.2g.pdf
36zal.2h.pdf
37zal.2i.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarska
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2012 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.04.2013, 20:38 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.