Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewo Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539383
  Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewo

 

Zarzdzenie Nr 149/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Braniewo.


Na podstawie 4 ust. 3 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych ( Dz. U. Poz. 1024 ) , zarzdzam, co nastpuje:


1. Ustalam termin skadania wnioskw o pomoc finansow na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Braniewo :

  1. dla ucznia klasy III szkoy podstawowej,

  2. dla ucznia klasy klasy IV technikum,

  3. dla uczniw : sabowidzcego, niesyszcego, sabosyszcego, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepenosprawnoci ruchow w tym z afazj, z autyzmem w tym z zespoem Aspergera, oraz dla ucznia z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, realizujcego ksztacenie w szkoach okrelonych w rozporzdzeniu bdcym podstaw wydania zarzdzenia;

    - speniajcego warunki okrelone w rozporzdzeniu bdcym podstaw wydania zarzdzenia;

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 wrzenia 2015 roku.


2. Wnioski naley skada do dyrektora szkoy, do ktrej bdzie uczszcza ucze od 01 wrzenia 2015 roku.

3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Burmistrz Miasta Braniewa

Monika Trzciska

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Martyna Domalewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.08.2015, 14:29 CESTwprowadzono informację

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.