Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506139
  Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa

o realizacji w roku 2013 zada wasnych Miasta realizowanych przez

podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i realizacji innych zada okrelonych w programie wsppracy z organizacjami pozarzdowymi na lata 2011-2013Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa za rok 2013.


 1. Wspieranie, powierzanie zada wasnych.

  W 2013 roku, na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 22.02.2013 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia 15.01.2013r. zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone i realizowane w zakresie wsparcia lub powierzenia przez nastpujce organizacje lub podmioty ujte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie :

 1. Zadanie : Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

  - przyjto do realizacji ofert : MKS Zatoka Braniewo na kwot 20.000 z. .

 2. Zadanie : Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

  - przyjto do realizacji ofert : Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta na kwot 10.000 z.

 3. Zadanie : Budowa i wyposaenie placu zabaw penicego funkcje spoeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie:

  - przyjto ofert Stowarzyszenia Edukacyjnego Drabina na kwot 15.000 z


Razem na realizacj zada wasnych : 45.000 z


Zadania wskazane w sprawozdaniu byo realizowane na bieco, zgodnie z zawartymi w myl przepisw umowami. Sprawozdania z realizacji wpyny w umwionym terminie.II. Bieca wsppraca z organizacjami w zakresie nastpujcych dziaa:

a) podpisano w oparciu o stosown uchwa Rady Miejskiej porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie wsppracy w tworzeniu i utrzymaniu Centrum Organizacji Pozarzdowych wspierajcego organizacje z terenu Miasta. Na ten cel zgodnie z uchwa budetow przekazano Powiatowi kwot 3.600 z.

b) na bieco wspierano dziaalno organizacji poprzez nieodpatne uyczanie mienia komunalnego ( min. na biura organizacji, w szczeglnoci dla Zwizku Harcerstwa Polskiego, Koa Polskiego Zwizku Niewidomych, Ogrdkw Dziakowych, Zwizku Emerytw i Rencistw, Stowarzyszenia WiNRON, Zwizku Sybirakw, Koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego) lub pomoc organizacyjn i finansow przy organizacji imprez wasnych tych organizacji.


WYDATKI DLA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH – 2013 ROK


KWOTA

DLA KOGO

PRZEZNACZENIE

1.000,-

Komenda Hufca ZHP w Braniewie

Materiay promocyjne na loteri fantow (WOP), Materiay pimiennicze w zwizku z organizowanym Wdrowniczym Kursem Pierwszej Pomocy

100,-

Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP Frombork

Oglnopolski Turniej Wiedzy Poarniczej

800,-

Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw Zarzd Rejonowy w Braniewie

Powiatowy Przegld Zespow piewaczych "Od Przedszkola do Seniora"

300,-

OSP Braniewo

Turniej Wiedzy Poarniczej

800,-

Sekcja Modelarstwa SpecModel w Braniewie

Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa

8.600,-

SPS SPARTA Braniewo

Udzia w Zgrupowaniu Sportowym, zakup kompletw siatkarskich, udzia w XI Oglnopolskim Turnieju Siatkwki w Krakowie, zakup koszulek dla uczestnikw Pfinau Mistrzostw Polski w Pice Siatkowej,

500,-

Rada Organizacji Pozarzdowych Powiatu Braniewskiego w Braniewie

Braniewskie Powiatowe Forum Organizacji Pozarzdowych

2.300,-

Zarzd Koa Zwizku Ukraicw w Braniewie

Ukraiskie Barwy Pogranicza - 2013

100,-

Stowarzyszenie Edukacyjne DRABINA w Braniewie

Zabawki na plac zabaw

500,-

Sekcja Bryda Sportowego

Otwarte Mistrzostwa w Brydu Sportowym

700,-

Prezes Koa Polski Zwizek Wdkarski Braniewo

XIII spawikowe zawody wdkarskie

1.300,-

Wolny Zwizek Zawodowy Pracownikw Poczty Braniewo

IV Turniej Pikarski, Midzynarodowy Turniej Piki Nonej

2.700,-

Stowarzyszenie NBR 2006

III Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquthlonie, Turniej Tenisa Ziemnego

200,-

Stowarzyszenie Sportowe GKS Gmina Braniewo

IV otwarty Turniej SIATKONOGI

900,-

Klub Yacht Club Zalewu Wilanego Stara Paska

XI Midzynarodowe Regaty eglarskie im. Jarka Rbalskiego

200,-

Zwizek onierzy Wojska Polskiego Organizacja Poytku Publicznego Zarzd Rejonowy w Elblgu

Zawody sportowo – obronne w strzelaniu z PW

1.400,-

Stowarzyszenie Byych i Obecnych Mieszkacw Braniewa

Udzia w uroczystociach z okazji Jubileuszu 400 -lecia mierci b R. Protmann

1.100,-

Polski Zwizek Niewidomych Koo w Braniewie

Jubileusz 10 – lecia zespou TON LIRA, spotkanie okolicznociowe

1.700,-

Towarzystwo Przyjaci Sztuki w Braniewie

VIII Warmiskie Spotkania twrcze

300,-

OTOZ Animals w Braniewie

IV Braniewska Gala na Rzecz Zwierzt

3.300,-

Braniewskie Morsy

Koszulki z nadrukiem oraz namiot promocyjny

28.800,-

ogem

 

 

Braniewo 2014.04.17.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.04.2014, 11:23 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk17.04.2014, 08:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.