Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558044
  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa

o realizacji w roku 2014 zada wasnych Miasta realizowanych przez

podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych i realizacji innych zada okrelonych w programie wsppracy z organizacjami pozarzdowymi na lata 2014-2016Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa za rok 2014.


 1. Wspieranie, powierzanie zada wasnych.

  W 2014 roku, na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 31.03.2014 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia 27.02.2014r. zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone i realizowane w zakresie wsparcia lub powierzenia przez nastpujce organizacje lub podmioty ujte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie :

 1. Zadanie : Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

  - przyjto do realizacji ofert : MKS Zatoka Braniewo na kwot 20.000 z. ( wydatkowano 20.000 z ).

 2. Zadanie : Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

  - przyjto do realizacji ofert : Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta na kwot 10.000 z.( wydatkowano 10.000 z )

 3. Zadanie : Doposaenie placu zabaw penicego funkcje spoeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie:

  - przyjto ofert Stowarzyszenia Edukacyjnego Drabina na kwot 3.000 z ( wydatkowano 3 000 z )

Dodatkowo w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Braniewa przyj do realizacja:

Zadanie z inicjatywy wasnej podmiotu: Utworzenie Midzyszkolnego Centrum Multimedialnego OKO oferta wpyna od Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce Otwarte jak Ksika w Braniewie na kwot 7.500 z ( wydatkowano – 7 491,92 z )


Razem na realizacj zada wasnych : 40 491,92 z


Zadania wskazane w sprawozdaniu byo realizowane na bieco, zgodnie z zawartymi w myl przepisw umowami. Sprawozdania z realizacji wpyny w umwionym terminie. Zwrotw niewykorzystanych rodkw dokonano w terminie wynikajcym z umowy.II. Bieca wsppraca z organizacjami w zakresie nastpujcych dziaa:

a) podpisano w oparciu o stosown uchwa Rady Miejskiej porozumienie z Powiatem Braniewskim w sprawie wsppracy w tworzeniu i utrzymaniu Centrum Organizacji Pozarzdowych wspierajcego organizacje z terenu Miasta. Na ten cel zgodnie z uchwa budetow przekazano Powiatowi kwot 3.600 z. ( wydatkowano kwot : 3 565,82 z )

b) na bieco wspierano dziaalno organizacji poprzez nieodpatne uyczanie mienia komunalnego ( min. na biura organizacji, w szczeglnoci dla Zwizku Harcerstwa Polskiego, Koa Polskiego Zwizku Niewidomych, Ogrdkw Dziakowych, Zwizku Emerytw i Rencistw, Stowarzyszenia WiNRON, Zwizku Sybirakw, Koa Polskiego Zwizku Wdkarskiego) lub pomoc organizacyjn i finansow przy organizacji imprez wasnych tych organizacji.


WYDATKI DLA ORGANIZACJI POZARZDOWYCH – 2014 ROK


KWOTA

DLA KOGO

PRZEZNACZENIE

500,-

Komenda Hufca ZHP w Braniewie

Materiay promocyjne na loteri fantow (WOP)

700,-

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Dugotrwale Unieruchomionych "Pomocna Do" w Braniewie

Najaktywniejszy senior miasta i powiatu braniewskiego

800,-

Polski Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw Zarzd Rejonowy w Braniewie

Powiatowy Przegld Zespow piewaczych

500,-

Stowarzyszenie Izabelka Braniewo

Dofinansowanie zawodw jedzieckich

1.400,-

Sekcja Modelarstwa SpecModel w Braniewie

Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa, nagrody w konkursie

3.500,-

SPS SPARTA Braniewo

Udzia w Mistrzostwach, wsparcie turnieju finaowego

1.500,-

Stowarzyszenie na rzecz Modziey w Braniewie

Organizacja Festiwalu Kuglarskiego, nagrody w konkursie „Stay Bywalec”

2.000,-

Zarzd Koa Zwizku Ukraicw w Braniewie

Ukraiskie Barwy Pogranicza

450,-

Miejski Szkolny Zwizek Sportowy w Braniewie

Udzia w Mistrzostwach

500,-

Sekcja Bryda Sportowego

Otwarte Mistrzostwa w Brydu Sportowym

1.400,-

Prezes Koa Polski Zwizek Wdkarski Braniewo

Jesienne oraz spawikowe zawody wdkarskie

800,-

Wolny Zwizek Zawodowy Pracownikw Poczty Braniewo

Turniej Pikarski, Midzynarodowy Turniej Piki Nonej

900,-

Stowarzyszenie NBR 2006

Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquthlonie, Turniej Tenisa Ziemnego

300,-

Stowarzyszenie Sportowe GKS Gmina Braniewo

Otwarty Turniej SIATKONOGI

800,-

Sekcja Judo

Nagrody rzeczowe

150,-

Zwizek onierzy Wojska Polskiego Organizacja Poytku Publicznego Koo w Braniewie

Zawody sportowo – obronne w strzelaniu z PW

5.000,-

Cech Rzemielnikw i Przedsibiorcw w Braniewie

Insygnia cechowe

500,-

HDK PCK KROPELKA w Braniewie

Dziaalno bieca klubu

1.000,-

Klub Turystyczny FIGA w Braniewie

40 – lecie klubu

2.000,-

OTOZ Animals w Braniewie

Braniewska Gala na Rzecz Zwierzt

10.000,-

LGR ZALEW Wilany w Braniewie

Wsparcie imprezy wito ledzia

34.700,-

ogem

 Braniewo 12 marca 2015 rok

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-23

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk23.03.2015, 12:27 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.