Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505176
  Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków

 

Braniewo, dnia 22.07.2015r.MKA. 6733.4.2015.NSz
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)zawiadamiam


e w dniu 16.07.2015r. na wniosek Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kocielna 4a, 14-500 Braniewo wszczte zostao postpowanie administracyjne dotyczce ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Dbiskiego – Bema - Sowiskiego obejmujcego dziaki geodezyjne o nr 8/31, 8/30, 8/29/ 8/28, 8/27, 8/26, 10, 11, 8/32, 8/33, 8/34, 8/35, 8/36, 8/37, 8/38, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 8/9, 8/56, 8/55, 8/42, 8/43, 8/44, 8/10, 8/45, 8/49, 8/50, 8/51, 8/52 obrb 12.Rodzaj inwestycji: rozbudowa osiedlowej sieci ciepowniczej preizolowanej z przyczami do budynkw.


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. W terminie 14 dni od daty publicznego ogoszenia obwieszczenia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami do budynków”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.07.2015, 12:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.