Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - umocnienie prawego brzegu rzeki od kanału ulgi Elektrowni Wodnej Braniewo do mostu drogowego w ciągu ulicy Gdańskiej. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503486
  Obwieszczenie - umocnienie prawego brzegu rzeki od kanału ulgi Elektrowni Wodnej Braniewo do mostu drogowego w ciągu ulicy Gdańskiej.

 

Braniewo, dnia 13.03.2013r.PP. 6733.2.2013

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2012r., poz.647) oraz art.614 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pn. zmianami)zawiadamiam


e w dniu 13.02.2013r., na wniosek Magdaleny Nikiewicz, Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedzib 87-800 Wocawek, ul. Pocka 169 dziaajcej z upowanienia Energa Hydro Sp. z o.o. z siedzib 83-010 Straszyn, ul. Hoffmanna 5, wszczte zostao postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obr. 8 obejmujcego dziaki geodezyjne nr 55/1, 177/10, 178/3, 224.Rodzaj inwestycji: umocnienie prawego brzegu rzeki od kanau ulgi Elektrowni Wodnej Braniewo do mostu drogowego w cigu ulicy Gdaskiej.


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

W terminie od 14 (czternastu) dni od dnia publicznego ogoszenia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiay.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-03-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - umocnienie prawego brzegu rzeki od kanału ulgi Elektrowni Wodnej Braniewo do mostu drogowego w ciągu ulicy Gdańskiej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.03.2013, 11:44 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.