Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa linii kablowej SN 15kV nr 7700 (ok. 1900 m), linii kablowych nn (ok. 100 m) oraz linii optotelekomunikacyjnej (ok. 300 m) w Braniewie w rejonie ulic Piaskowa– Dąbrowskiego-Stefczyka, wraz z przebudową 2 stacji słupowyc Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503443
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej SN 15kV nr 7700 (ok. 1900 m), linii kablowych nn (ok. 100 m) oraz linii optotelekomunikacyjnej (ok. 300 m) w Braniewie w rejonie ulic Piaskowa– Dąbrowskiego-Stefczyka, wraz z przebudową 2 stacji słupowyc

Braniewo, dnia 05.04.2013r.


PP. 6733.1.2013OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r., poz. 647) oraz art. 49 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zmianami)zawiadamiam


e w dniu 05.04.2013r., zakoczone zostao postpowanie wszczte na wniosek Biura Projektowego Anmar Waldemar Wesoowski, ul. Poprzeczna 6/4, 81-531 Gdynia, dziaajcego z upowanienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzia w Elblgu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elblg, i wydana zostaa decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie obejmujcego nieruchomoci oznaczone nr ewid.:

obr. 12 – dz. nr 8/143;

obr. 10 – dz. nr 23/1, 24;

obr. 7 – dz. nr 32/83, 32/11, 33, 34/2, 1;

obr. 6 - dz. nr 26/16, 19, 16/3, 314/1, 343, 344/14, 344/22, 105/1, 106/40, 106/18, 107/1;

obr. 5 – dz. nr 49/4, 49/2, 49/6, 9/5, 9/4, 10, 49/24.Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowej SN 15kV nr 7700 (ok. 1900 m), linii kablowych nn (ok. 100 m) oraz linii optotelekomunikacyjnej (ok. 300 m) w Braniewie w rejonie ulic Piaskowa– Dbrowskiego-Stefczyka, wraz z przebudow 2 stacji supowych na kontenerowe; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii elektrycznej.Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 127 2 oraz z art. 129 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia lub ogoszenia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa linii kablowej SN 15kV nr 7700 (ok. 1900 m), linii kablowych nn (ok. 100 m) oraz linii optotelekomunikacyjnej (ok. 300 m) w Braniewie w rejonie ulic Piaskowa– Dąbrowskiego-Stefczyka, wraz z przebudową 2 stacji słupowyc”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.04.2013, 14:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.