Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie – budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486130
  Obwieszczenie – budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania

 

Braniewo, dnia 20.10.2015r.MKA. 6733.7.2015.NSz
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)zawiadamiam


e w dniu 20.10.2015r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Biura Projektw „BPBW” Sp. z o.o., ul. Gowackiego 28, 10-448 Olsztyn dziaajcego z upowanienia Gminy Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo i zostaa wydana decyzja dotyczca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Baczyskiego obejmujcego dziaki geodezyjne o nr 89/12, 86/15, 95/9, 88/3 oraz 21 obrb 4.


Rodzaj inwestycji: budowa drogi publicznej ul. Baczyskiego z zachowaniem istniejcego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunkw funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.

Zakres inwestycji: budowa cigu pieszo-jezdnego o szerokoci 4,5 m z miejscami do parkowania w iloci 12 szt. oraz budowa kanalizacji deszczowej z systemem rozsczania wd opadowych.
Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. Od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty publicznego ogoszenia obwieszczenia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie – budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.10.2015, 11:00 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.