Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - Budowa linii kablowych nn - 0,4 kV zasilaj─ůcych budynek mieszkalny wielorodzinny Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535124
  Obwieszczenie - Budowa linii kablowych nn - 0,4 kV zasilaj─ůcych budynek mieszkalny wielorodzinny

Braniewo, dnia 07.05.2014r.

 

PP. 6733.3.2014

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2012 r. poz.647 ) oraz art.61ž4 kodeksu postŕpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2013r. poz.267)

 

zawiadamiam

┐e w dniu 24.04.2014r., na wniosek Paw│a Kuty, reprezentuj▒cemu firmŕ Przedsiŕbiorstwo In┐ynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PËúNOC SA, dzia│aj▒cego z upowa┐nienia ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzib▒ w Gda˝sku, Oddzia│ w Elbl▒gu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbl▒g, wszczŕte zosta│o postŕpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie obejmuj▒cego dzia│ki geodezyjne nr 7/68, 225/14, 7/3, 8/4, obrŕb 8, 59/1, 59/2, 59/3, obrŕb 7.

 

Rodzaj inwestycji: Budowa linii kablowych nn – 0,4 kV zasilaj▒cych budynek mieszkalny wielorodzinny (wraz z z│▒czami kablowymi).

 

Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

W terminie do 14 dni od dnia upublicznienia sk│adaŠ mo┐na ┐▒dania i wyjaÂnienia w tej sprawie. Po tym terminie postŕpowanie zostanie zako˝czone i wydana bŕdzie decyzja.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - Budowa linii kablowych nn - 0,4 kV zasilaj─ůcych budynek mieszkalny wielorodzinny”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.05.2014, 11:11 CESTwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.