Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558139
  Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV

Braniewo, dnia 19.11.2015r.

MKA. 6733.9.2015.NSz

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)

zawiadamiam

e w dniu 19.11.2015r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Pana Zdzisawa Kucharczyk reprezentujcego firm Zakad Projektowania i Usug Technicznych, ul. Natoliska 37, 82-300 Elblg dziaajcego z upowanienia Energa – Opreator S.A. Oddzia w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn i zostaa wydana decyzja dotyczca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Moniuszki na dziakach geodezyjnych nr 32/83, 32/47, 25/61, 25/62, 25/72 obrb 7

Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV

Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. Od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty publicznego ogoszenia obwieszczenia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-11-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - nn 0,4 kV”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.11.2015, 14:39 CET
20.11.2015, 14:36 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.