Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa linii kablowej nr770 SN 15kV oraz optotelekomunikacyjnej w Braniewie ul. Piaskowa-D─ůbrowskiego-Stefczyka Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558047
  Obwieszczenie - budowa linii kablowej nr770 SN 15kV oraz optotelekomunikacyjnej w Braniewie ul. Piaskowa-D─ůbrowskiego-Stefczyka

 

Braniewo, dnia 12.02.2013r.PP. 6733.1.2013
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r., poz.647) oraz art. 61 ž4 kodeksu postŕpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pˇ╝n. zmianami)zawiadamiam


┐e w dniu 30.01.2013r., na wniosek Biura Projektowego Anmar Waldemar Weso│owski, ul. Poprzeczna 6/4, 81-531 Gdynia, dzia│aj▒cego z upowa┐nienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzia│ w Elbl▒gu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbl▒g, wszczŕte zosta│o postŕpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie obejmuj▒cego nieruchomoÂci oznaczone nr ewid.:

obr. 12 – dz. nr 8/143;

obr. 10 – dz. nr 23/1, 24;

obr. 7 – dz. nr 32/83, 32/11, 33, 34/2, 1;

obr. 6 - dz. nr 26/16, 19, 16/3, 314/1, 343, 344/14, 344/22, 105/1, 106/40, 106/18, 107/1;

obr. nr 5 – dz. nr 49/4, 49/2, 49/6, 9/5, 9/4, 10, 49/24.Rodzaj inwestycji: budowa linii kablowej nr 7700 SN 15kV oraz optotelekomunikacyjnej w Braniewie relacji ul. Piaskowa-D▒browskiego-Stefczyka.Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

W terminie do 14 (czternastu) dni od dnia publicznego og│oszenia sk│adaŠ mo┐na ┐▒dania i wyjaÂnienia w tej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materia│y.

osoba wytwarzaj▒ca informacjŕ publiczn▒: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-02-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa linii kablowej nr770 SN 15kV oraz optotelekomunikacyjnej w Braniewie ul. Piaskowa-D─ůbrowskiego-Stefczyka”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.02.2013, 14:59 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.