Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej (na słupowej) 1m x 1m oraz linii Sn 15kV dł. 6,5m i linii napowietrznej nn 0,4V dł 8m Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539239
  Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej (na słupowej) 1m x 1m oraz linii Sn 15kV dł. 6,5m i linii napowietrznej nn 0,4V dł 8m

Braniewo, dnia 29.04.2015r.MKA.6733.1.2015.NSzOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)zawiadamiam


e w dniu 29.04.2015r. zakoczone zostao postpowanie administracyjne wszczte na wniosek Pana Leszka Przychodze ul. Damroki 89/7, 80-177 Gdask dziaajcego z upowanienia Energa – Opreator S.A. Oddzia w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, i wydana zostaa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Kolejowej obejmujcego nieruchomoci oznaczone nr 18/8 oraz 18/7 obrb 9.
Rodzaj inwestycji: budowa stacji transformatorowej (na supowej) 1mx1m oraz linii Sn 15kV d. 6,5m i linii napowietrznej nn 0,4kV d. 8m; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii elektrycznej.


Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty jej upublicznienia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej (na słupowej) 1m x 1m oraz linii Sn 15kV dł. 6,5m i linii napowietrznej nn 0,4V dł 8m”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
04.05.2015, 14:48 CEST
Anna Kroczyk04.05.2015, 13:06 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.