Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - przebudowa odcinka linii napowietrznej nr 12505 SN 15 kV na kablową metodą przewiertu sterowanego w celu likwidacji przeszkód nawigacyjnych na rzece Pasłęka w Braniewie Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505115
  Obwieszczenie - przebudowa odcinka linii napowietrznej nr 12505 SN 15 kV na kablową metodą przewiertu sterowanego w celu likwidacji przeszkód nawigacyjnych na rzece Pasłęka w Braniewie

 

Braniewo, dnia 02.10.2012r.PP. 6733.2.2012
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pn. zmianami) oraz art.614 kodeksu postpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pn. zmianami)zawiadamiam


e w dniu 02.10.2012r.,zakoczone zostao postpowanie wszczte na wniosek ENERGOEKO Sp. z o. o., ul. Gowackiego 6, 83- 110 Tczew, dziaajcego z upowanienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddzia w Elblgu, ul. Elektryczna 20, 82-300 Elblg, wszczte zostao postpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie-”Masarnia” obejmujcego dziaki geodezyjne nr 127/9, 3/5, 4/1, 101/2 obrb 4 i wydana zostaa decyzja nr 02/12.Rodzaj inwestycji: przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na kablow, w postaci budowy podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej (ok. 80 m) metod przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Paski, poczona z demontaem odcinka linii napowietrznej- w ramach Projektu „Ptla uawska”, likwidacja przeszkd nawigacyjnych w obszarze Delty Wisy i Zalewu Wilanego; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urzdzenia suce do przesyania energii elektrycznej.Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 127 2 oraz z art. 129 1 i 2 KPA od niniejszej decyzji suy stronie odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Braniewa w terminie 14 dni od daty jej upublicznienia.Wytworzy Norbert Szymorek, dnia 02.10.2012r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - przebudowa odcinka linii napowietrznej nr 12505 SN 15 kV na kablową metodą przewiertu sterowanego w celu likwidacji przeszkód nawigacyjnych na rzece Pasłęka w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.10.2012, 15:10 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.