Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie - budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539299
  Obwieszczenie - budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.

Braniewo, dnia 30.09.2015r.


MKA.6733.7.2015.NSz

 

OBWIESZCZENIE


      Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)


zawiadamiam

e w dniu 24.09.2015r. na wniosek Biura Projektów „BPBW” Sp. z o.o., ul. Gowackiego 28, 10-448 Olsztyn dziaajcego z upowanienia Gminy Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo wszczte zostao postpowanie administracyjne dotyczce ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu pooonego w Braniewie przy ul. Baczyskiego obejmujcego dziaki geodezyjne o nr 89/12, 86/15, 95/9, 88/3 oraz 21 obrb 4.

Rodzaj inwestycji: budowa drogi publicznej ul. Baczyskiego z zachowaniem istniejcego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.
Zakres inwestycji: budowa cigu pieszo-jezdnego o szerokoci 4,5 m z miejscami do parkowania w iloci 12 szt. oraz budowa kanalizacji deszczowej z systemem rozsczania wód opadowych.

 

      Materiay w powyszej sprawie znajduj si do wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa pok. Nr 24 w godz. 800 do 1500. W terminie 14 dni od daty publicznego ogoszenia obwieszczenia skada mona dania i wyjanienia w tej sprawie.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Norbert Szymorekdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - budowa drogi publicznej ul. Baczyńskiego z zachowaniem istniejącego zjazdu z ul. Wiejskiej w celu poprawy warunków funkcjonowania; rodzaj zabudowy: drogi publiczne; cel publiczny: jw.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.09.2015, 12:15 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.